Een jaar na de lancering werken meer dan 500 organisaties met Samen1Plan en dit aantal groeit snel. Dit blijkt uit een aantal kwantitatieve gegevens van de Stichting.
In totaal hebben de deelnemers 900 plannen geschreven, waar 2000 gebruikers bij betrokken waren. De organisaties die deelnemen zijn zeer divers: van jeugd ggz tot en met de woningbouwvereniging, van onderwijs tot en met schuldsanering.
Samen1Plan heeft de schatting gemaakt op basis van kwantitatieve gegevens omdat de stichting niet over absolute gebruikersaantallen beschikt. Redenen: het product is gratis en je koopt geen licentie. Daarbij borgt Samen1Plan de privacy en heeft ze geen toegang tot de e-mailadressen van de gebruikers.

In Oost Groningen wordt een nieuwe aanpak ingevoerd voor de begeleiding van jongeren naar werk vanuit het praktijk onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. Kern van de aanpak is focus op de motivatie en eigen kracht van de jongere, door een doelgerichte samenwerking tussen jongere, ouders, school, werkgevers, gemeente en evt. betrokken hulpverleners. E.e.a. wordt vormgegeven door Subrosa, MEEGroningen, Molendrift (penvoerder), CMOSTAMM en de gemeenten Oldambt en Bellingwedde. Zij kiezen voor Samen1Plan als samenwerkingsmethodiek/tool. Meer over deze nieuwe aanpak leest u hier.

Op 11 november jongstleden zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 1. De teksten en layout van de mails die het systeem verzendt zijn verbeterd en alle voorzien van een directe link naar de applicatie.
 2. Bij acties kan nu de sluitdatum worden vermeld
 3. In de agenda zie je standaard alle in de toekomst geplande afspraken staan (lijstweergave) in plaats van dat je dat per maand moet doorbladeren
 4. In de agenda geplaatste afspraken zijn nu door alle betrokkenen in het plan te openen en niet meer alleen door de bij de afspraak uitgenodigde personen
 5. Door de hele applicatie heen zijn toelichtende teksten en instructieteksten verder verbeterd

Heb jij ook verbetervoorstellen dan kan je die mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tweemaandelijks worden de ingekomen voorstellen door Stichting Samen1Plan beoordeeld.

Op 1 september jongstleden zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 1. Het inlogscherm is verbeterd; de zin 'Heeft u nog geen Samen1Plan account? Registreer' werd soms over het hoofd gezien en is nu in duidelijker lettertype weergegeven.
 2. De lay out van het plan bij exporteren als pdf is verbeterd. 
 3. Je kunt nu ook alleen de notities exporteren als pdf en printen.
 4. De wijze van instellen van SMS authenticatie is toegevoegd aan de quickstart handleiding.
  (SMS authenticatie is niet verplicht, maar een keuze die de client kan maken, dat blijft zo)

Heb jij ook verbetervoorstellen dan kan je die mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tweemaandelijks worden de ingekomen voorstellen door Stichting Samen1Plan beoordeeld.

Onlangs werd de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling) aan Stichting Samen1Plan. Hierdoor zijn giften aan Stichting Samen1Plan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Met uw gift helpt u Stichting Samen1Plan haar digitale hulpverleningsplan en methodiek gratis beschikbaar te houden. Wilt u hieraan bijdragen dan kunt u een gift overmaken aan: NL53 RABO 0310 0488 34 tnv. Stichting Samen1Plan. Wilt u weten welke tegenprestaties wij hiervoor kunnen leveren? neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen1Plan is nu ook voorzien van SMS identificatie.
Dat betekent dat je het zo kan instellen dat je na inloggen in Samen1Plan met je gebruikersnaam en wachtwoord, je ook nog een code moet invoeren. Die code ontvang je per SMS op je mobiele telefoon. Pas als je die code hebt ingevoerd kom je in het plan.
Alleen de plancoordinator kan deze optie 'aan' zetten. Zodra de plancoordinator dat doet zullen alle betrokkenen in dit plan zich ook telkens met zo'n SMS code moeten identificeren.
Als je als hulpverlener bij meerdere samenwerkingsplannen betrokken bent dan kan je in je overzichtslijst van plannen aan een 'slotje' herkennen voor welke plannen dit zo ingesteld is.
We hebben er bij Samen1Plan bewust voor gekozen de planeigenaar te laten bepalen of deze extra veiligheid wordt toegepast. SMS code identificatie is immers ook drempelverhogend.